Helhedsplan for Blovstrød børne- og læringsby

Helhedsplanen for Blovstrød opfordrer til synergi mellem områdets forskellige institutionstilbud, der henvender sig til aldersgruppen 0-18 år. Ønsket om en visionær helhedsplan udspringer fra opførslen af to nye børnehuse i forbindelse med den eksisterende børne- og læringsby i Blovstrød.  

Hovedgrebet for helhedsplanen tager afsæt i Grønningen, som det bindende led, hvis areal skal definere et sammenhængende område, der forbinder børne- og læringsbyen på tværs samt henvender sig mod den omkringliggende by og dens indbyggere. Helhedsplanen indeholder en række konkrete forslag til facilitering af nye funktioner, indretning og inventar af Grønningen. Området tænkes som Blovstrøds nye fælles rum, der både kan bruges af institutionerne og af byens indbyggere. 

VEGA Landskab har i forbindelse med helhedsplanen for Blovstrød børne- og læringsby allerede realiseret et delprojekt ‘Bøgelunden’, der omfatter design af uderum omkring en af de to nye børnehuse.

Opgave:
Helhedsplan for børne- og læringsby
Bygherre:
Allerød Kommune
Sted:
Blovstrød, Allerød Kommune
År:
2018
Date: