Fjerritslev

Projektet handler om at styrke forbindelserne i byen og skabe gode møde­steder. Forbindelserne rækker ud mod det omgivende landskab og gør det oplagt at færdes i byen til fods og på cykel. Møde­stederne opstår omkring byens daglige liv og betydningsfulde steder: Torvet, Kroen, Hallen, Bryggergården og Fjerritslev Kino. En serie af byrum som styrker hverdagslivet og sikrer at man, i en by hvor alle kender alle, også har muligheden for at mødes.

Der er derfor blevet fokuseret på at udvikle den nord-syd-gående akse, som kan blive by­ens nye rygrad. Aksen forbinder Gymnasiet, Skolen og Hallen indbyrdes og forbinder vi­dere mod syd til midtbyens kulturelle tilbud og detailhandel. En robust og veldesignet hovedakse gør det oplagt i dagligdagen at parkere sin bil og færdes til fods, og er samtidig en invitation til at både gående og cyklister–også dem på mountainbike–kan færdes frit mellem bymidten og de omgi­vende naturområder.

Projektet er lavet i samarbejde med HC Entreprenøren.

Opgave:
Bygherre:
Sted:
År:
2018
Areal:
Date:
Kategori: