Reconnected

Ved dette projekt ønsker man at genforbinde Skovlunde ved hjælp af tre stærke byrum – Bytorvet, Bygaden og Koblingen. Sammen skal de tre byrum danne et tydeligt hierarki omkring et levende by-flow i fremtidens Skovlunde. Projektet tager udgangspunkt i at få byens flow til at fungere, sådan at byens hierarki bliver klarere og byen får en tydeligere struktur at udvikle sig omkring.

Projektet er lavet i samarbejde med TRANSFORM og NIRAS Planlægning.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Ballerup Kommune, Arkitektforeningen
Sted:
Skovlunde, Ballerup
År:
2014
Areal:
150.000 m2
Date: