Fremtidens Fredensborg

Fremtidens Fredensborg skaber en ny sammenhæng mellem slot, slotspark og by. I det centrale koblingspunkt, hvor by og slot mødes, placeres et nyt ”visitor center”, der på én gang er bygning, byplads og landskab. En ny indretning af byens handelsstrøg giver plads til træer i gaden og styrker koblingen til den grønne slotspark. Byens mange små pladser bearbejdes så de alle kommer til at rumme både grønne og blå elementer, og dermed styrker Fredensborgs stærke karakter som den grønne slotsby ved søen.

Projektet er lavet i armarbejde med TRANSFORM, NIRAS, Konsulent Rikke Stenbro og Konsulent Jens Christian Pasgaard.

Opgave:
Prækvalificeret projekt- og planlægningsopgave
Bygherre:
Realdania, Fredensborg Kommune
Sted:
Fredensborg, Nordsjælland
År:
2014
Areal:
275.000 m2
Date: