Aarhus Friskole

Aarhus Friskole er en skole der har været flyttet et par gange, men har nu fundet sit sted i Stavtrup tæt ved Brabrand stien. Skolen ligger nu i nogle tidligere værksteder mellem by og land. Da skolen løbende har haft brug for at udvide og udvikle sig, har det være skolens forældregruppe som mobiliserer og holder skolens arealer.

I forbindelse med anlæg af en ny bygning og en omrokering af skolens funktioner, har der været behov for at lave en samlet plan for skolens udearealer. Aktiviteter indenfor, aldersmæssige behov og praktiske hensyn er beskrevet i en samlet plan, uden af skolens kvaliteter forsvinder. Planen skal være skolens køreplan for fremtidige forældreanlæg, og derfor skal den være robust og klart formidlet, så den kan føres ud i livet.

Opgave:
Kommission
Bygherre:
Aarhus Friskole
Sted:
Stavtrup, Aarhus
År:
2013
Areal:
14.000 m2
Date:
Kategori: