Rekreativt opholdsdæk ved Brabrandstien

Så er trædækket ved at være færdigt! OKNygaard mangler lige det sidste, før dækket er klar til at blive indtaget i foråret.