JA til levende landskaber

Anne Galmar og Anne Dorthe Vestergaard har bidraget til Jordbrugsakademikernes(JA) temamagasin, moMentum+, med artiklen ‘Poesi og pragmatisme i hverdagens rum’. Læs her om arbejdet med at gøre det tekniske smukt, hvor vi giver eksempler på VEGAs løsninger af tekniske udfordringer, der bliver mere end blot praktik og dermed bringer æstetisk kvalitet ind i hverdagen.