Læs her om den spændende proces med ’bevaring gennem fornyelse på Glorup Gods’ i en artikel fra Havehistorisk Selskabs Årsskrift. Vi håber, den må være til inspiration