Skole hædres

Herning Byråd har tildelt Snejbjerg Skole en bygningspræmieringspris.

“Prisen tildeles et overbevisende projekt, som tilpasser sig landskabet samt binder mange forskellige bygninger sammen til en helhed” fortæller Præmieringsudvalget.

Læs mere om projektet her og læs om bygningspræmieringsprisen her.

Du kan også se en kort film om Snejbjerg Skole her og se eleverne lege ude her.