<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Snejbjerg hal og skole

Samlet anlæg til ny skole

2015

sted | Snejbjerg

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Herning Kommune

år | 2012-2015

areal | 55.000 m2

samarbejde | Kjær & Richter, MidtConsult, C.C. Contractor

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa

 

 

Visionen for projektet er at Snejbjerg skole og idrætscenter i samspillet mellem skole, fritid og kultur bliver et nye lokalt kraftcenter for forstadsbyen Snejbjerg. Projektet tilrettelægger en letflydende trafik omkring et nyt bytorv. Torvet giver plads til uplanlagte aktiviteter og bliver et synligt billede på stedets liv.

 

Some description

 

På skolens forplads (byens nye aktive torv) blandes aktiviteter og leg med den gående ankomst til skolen, da cykelparkering sker i torvets udkant. Hallens infrastruktur ændres, og projektet skaber en mere landskabelig infrastruktur, som integrerer bustrafik, biltrafik, parkering og blød trafik af cyklister og fodgængere med det nye bakkede terræn. Skolegården formes som et fælles bevægelseslandskab med zoner til forskellige alderstrin.

 

Projektet har ud fra princippet om LAR integreret overfladevandet i designet, og der er arbejdet med synligt vand i hele området. Vandets vej rundt i åbne render og bassiner skaber en grundlæggende forståelse for vandet som fælles ressource. Vandets stemning vil farve hele oplevelsen af området, og stedet vil have meget forskellige udtryk på en tør sommerdag og en regnfuld efterårsdag.

 

Some description 

Some description

Some description

Some description

Some description
Skateområde


Some description

Some description

Some description

 

Some description
Overfladevand samles i grøfter

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description
Indskoling og SFO

 

Some description
Mellemtrin og kreative faglokaler - Udskoling og naturvidenskabelige faglokaler - Idrætshal

 

Some description

 

Danish Russian