Vognsbøl Børnehus indviet

Udearealerne til Vognsbøl Børnehus er nu i brug og vi er meget glade for at se hvordan det nye legelandskab fyldes med aktivitet. VEGA har gjort sig umage med at bevare og integrere eksisterende  beplantning og terræn i den nye legeplads, og det er nu tydeligt at se hvor stor værdi det giver at lege under store træer. Vognsbøl børnehus er tegnet af Transform