DNV udvidelse af 13 psykiatrihaver og nærlandskab

Det nye regionshospital DNV i Gødstrup, har på baggrund af et projekt udviklet af VEGA landskab fået en stor fondsbevilling til videreudvikling af de sansestimulerende elementer i de 13 gårdhaver og nærlandskab. Med projektet bliver det muligt at få redskaber der giver mulighed for at bruge og mærke kroppen på forskellige måder. Der bliver tryk på, da det hele skal stå klart til indvielsen.