Halgård Vest – boligbebyggelse

VEGA har sammen med Cubo Arkitekter A/S og DRIAS Rådgivende Ingeniører A/S netop vundet totalrådgivningen for Halgård Vest. I dommerbetænkningen fremhæves følgende: ”Projektet har et stærkt koncept, som accentuerer landskabets højdedrag og derved bliver en fortælling om landskabet og giver bebyggelsen identitet. Særligt tilføres en ekstra kvalitet i form af en stor fælles grønning i midten, som omdrejningspunkt i bebyggelsen. Orienteringen af boligerne bevirker, at alle har sydvestvendte haver og udsigt fra hver enkelt bolig, ud over Holstebro Ådal med de rekreative områder og søer.” Vi glæder os meget til at komme i gang med opgaven.