Helheden i Gellerup

Sammen med A. Enggaard og Niras, er de sidste dele omkring approbationen og myndighedsbehandlingen af den nye fortættede bydel i Gellerup sendt ind. VEGA landskab står for de fire pladser, hvoraf de to er nedsænkede som bassiner for skybrudshændelser. Det har været meget udfordrende at indarbejde tilgængelighed og rekreativt ophold i forbindelse med skybrudsbassinerne, hvor det hele ligger på et terræn med et samlet fald på 18 m. Vi tror det er lykkedes og vi glæder os til pladserne bliver anlagt derude.