<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

KONTAKT

VEGA landskab ApS v. Anne Galmar, landskabsarkitekt maa mdl og Anne Dorthe Vestergaard, arkitekt maa

 

Afdeling København:

Sturlasgade 14M, 2. sal
DK-2300 København S

Tlf.: +45 6146 3387

 

v. partner Anne Galmar

Tlf.: +45 6179 1755

email: ag@vegalandskab.dk

 

Afdeling Aarhus:

Vestergade 58B, 1. sal
DK-8000 Aarhus C

 

Tlf.: +45 2729 7840

 

v. partner Anne Dorthe Vestergaard

Tlf.: +45 2728 1718

email: adv@vegalandskab.dk

 

Some description

Firmaoplysninger:

CVR: 37 52 04 38

 

Bank: Jyske Bank

Konto nr: 5073 2286443

 

IBAN-nr: DK0650730002286443

Swiftadresse (BIC Adresse): JYBADKKK

 

Bogholderi: Aros regnskab og bogholderi

Kontakt Marianne Snedker

Mail: ms@arosregnskab.dk

 

Forsikring: Tryg

Policenummer: 670-9.532.120.595

 

Revision: Redmark

Kontakt Stefan Udbye Nielsen

Mail: sun@redmark.dk

 

 

Danish Russian