Nyt liv på kirkegården?

Som del af Grøn Kirkes inspirationsseminar i Odense d. 20.06. holdt Anne Galmar en workshop og et oplæg om, hvordan kirkegården kan indrettes som gode rum for de levende ved at se nye muligheder i de mange tomme gravsteder. Se hele programmet her.