Oplæg ved Nyborg Assistens Kirkegård

Den traditionelle kirkegård med hække omkring de enkelte gravsteder, har været det fremherskende udtryk på kirkegårdeni de seneste 100 år, i samme periode som Landsforeningen har eksisteret. I dag er kirkegårdene under forandring med ændrede begravelsesmønstre og deraf følgende arealoverskud, og nye ønsker til kirkegården. Menighedsrådene opgave er at imødekomme forandringen, men samtidigt huske respekten for både følelser og kulturarv. Vær med i samtalen om, hvordan kirkegården ser ud i dag, og hvordan den kan udvikle sig for at kunne rumme både danskernes ønsker til kirkegården og fremtidens begravelsesskikke. 

Oplægget holdes af Anne Galmar, landskabsarkitekt MAA MDL, partner i VEGA Landskab og kirkegårdskonsulent for Lolland-Falster Stift.