De Røde Huse

De Røde Huse i Thyborøn bliver i projektet i samarbejde med Praksis Arkitekter vækket til live gennem nye forbindelser, grønne rammer og med kulturhistorien som omdrejningspunktet – her især det lokale Sea War Museum som er placeret blandt De Røde Huse.

De Røde Huse blev bygget i 1920’erne til at huse Vandbygningsvæsnet – der stod for kystsikringen i Thyborøn og var en betydningsfuld arbejdsplads i byen. Husene er med tiden blevet glemte og forladte, men rummer meget potentiale i forhold til kulturarv og turisme i byen.

Gennem nye forbindelser bliver flowet i byen mere sammenhængende med et loop gennem De Røde Huse og ny beplantning indrammer og skaber fokus for de nye faciliteter.

Opgave:
Kulturudviklingsprojekt
Bygherre:
Lemvig Kommune
Sted:
Thyborøn
År:
2019
Areal:
40.000 m2
Date: