Elværket Åbyhøj

Elværket i Åbyhøj bliver bydelens fremtidige kultur- og medborgerhus. Idéen om at omdanne det gamle elværk til et kulturhus, opstod hos en lille gruppe borgere, der sammen med lokale foreninger i Åbyhøj fik nedsat en arbejdsgruppe, der har varetaget fundraising og kontakt til kommunen. På baggrund af deres arbejde er Elværket nu under ombygning med varetagelse af Arkitema Architects. VEGA landskab har tegnet et forslag til et nyt grønt byrum, der vil koble Elværket sammen med byen og Åby Park. Arbejdsgruppen fundraiser i øjeblikket til projektets udførelse.

Opgave:
Udearealer til kulturhus
Bygherre:
Elværkets lokaludvalg
Sted:
Åbyhøj, Aarhus
År:
2015 -
Areal:
1.350 m2
Date: