Herlev Åhuse

Herlev Åhuse ligger på den vigtige grønne og landskabelige grund, hvor byens grønning løber sammen med åen. Det landskabelige tema er blevet bebyggelsens hovedkoncept. Med Åhusene forenes byen og det grønne i en let bebyggelsestype med dobbelthuse, små private terrasser og en stor fælles bebyggelses-grønning. Landskabets materialer er rå beton sat sammen med pilekrat og vilde græsser.

Bebyggelsen er kompakt og består af enkle funktionelle private dobbeltboliger, hvor parkering, renovation og adgangsforhold er private for den enkelte bolig. Landskabet bliver den fælles ramme, hvor bebyggelsen flettes sammen med og åbner op mod både byen og å-landskabet.

Projektet er lavet i samarbejde med KANT Arkitekter, W. Lynggaard Petersen, hamiconsult og JL Engineering.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Samvirkende Boligselskaber SAB, KAB
Sted:
Herlev
År:
2015
Areal:
2.680 m2
Date: