Jeres kirkejord

Jeres kirkejorde er et studie for Grøn Kirke, som ønskede en kortlægning af kirkens jordbesiddelser i Danmark. Derudover ønskede de forslag til en ny anvendelse af jordene med en bæredygtig og social dimension. For Everdrup sogn og Karrebæk sogn er der udarbejdet analyser og ideoplæg. Gennem idéoplæggene er man kommet frem til, at kirkens jorder kan være med til at tilbyde lokalsamfundet naturoplevelser og rammer for socialt samvær. Dette gøres i høj grad ved at løse tilgængelighedsproblemer til kirkens værdifulde naturområder.

Projektet er lavet i samarbejde med Grøn Kirke og KU IGN.

Opgave:
Studie i rekreativ brug af kirkejorde, samt deres beliggenhed
Bygherre:
Grøn kirke
Sted:
Næstved Kommune; Everdrup, Karrebæk og Glumsø
År:
2016
Date: