Jonslunden Daginstitution

Børnehuset ligger placeret midt imellem det grønne landskab mod vest og vej og by mod øst. Den landskabelige placering inddrages i udearealerne hvor det grønne træk med beplantning og bakker
trækkes ind fra vest og mødes med belagte og bygningen mod øst.
Det grønne træk skifter fra det tætte krat til de åbne kig og udsigt til den grønne kile. Dette greb skaber forskellige rum på legepladsen fra de mindre og rolige nicher til de større rum med plads til fællessamling og bevægelse. Den rumlige variation er udformet og indrettet med øje for at kunne rumme mange børn til forskellige og samtidige aktiviteter, stimulerer de forskellige udviklingstrin og skabe både tryghed og udfordringer for alle.
Kuperinger og plantefelter er på en og samme tid med til at indramme, afgrænse og skabe aktiviteter i et område. ’Huler og gemmesteder’ indgår som en central del af børns leg og er indtænkt i arealet.

Opgave:
Udearealer til daginstitution
Bygherre:
Slagelse Kommune
Sted:
Slagelse
År:
2022
Areal:
5600 m2
Date:
Kategori: