Lemvig “på bagsiden”

I Lemvig er blevet skabt en ny adgang og nærhed til søen og en serie af nye ”byrum på bagsiden”. 

Lemvig har som middelalderby og som klassisk købstad en fin bykerne, der orienterer sig både mod fjorden, og mod den store istids-sø midt i byen. Mod nordvest og fjordsiden er uderummet eksponeret for Limfjordens åbne vidder, mens der mod sydøst er mere beskyttede rum, skærmet af landskabets højdedrag, der skaber en skålform i og omkring byen.  

Den nye sø-promenade er både en ny forbindelse i byen og et rekreativt element der inviterer til ophold og leg, helt tæt på søens vandspejl. Med projektet er sø-kanten gjort tilgængelig og samlet til en helhed, med god adgang fra bymidten, og med en ny programmering der skaber mulighed for en bredere brug af stedet, til glæde for både borgere og turister. Projektets består af opholdstrapper i kombination med brodæk, som tilbyder en fuldt tilgængelig adgang til vandspejlet, og en ny ”smutvej” langs søkanten. Opholdstrapperne er suppleret med klatrenet, så man ved normal vandstand kan få fornemmelsen af ”at svæve lige over vandoverfladen”.  

Lidenlunden er nyt entralt grønt byrum med tæt forbindelse til Lemvig Sø. I projektet gøres det tidligere parkeringsområde grønt, og der ryddes op i den eksisterende belægning, så bygningerne nu bindes sammen af byrummets store ”gulv”. For at skabe liv programmeres området for udebiograf, opholdspladser og hæng-ud steder, så livet fra biograf og kulturhus kan flyde ud i byrummets grønne ramme. 

Gl. Sønderbjerg ligger i krydsningen mellem tre veje, i overgangen mellem den flade middelalderby og istidsbakkernes højdedrag. 

På torvet anvendes der kun materialer og farver, der allerede findes byens andre rum. På den måde har torvet fået en farvetone og en stemning, der gør at det helt nye torv ikke opleves som ”nyt” men som en integreret og selvfølgelig del af bykernen.  

Placeringen i byen betyder at Gl. Sønderbejrg er en vigtig vandvej under skybrud. Hvor de lavtliggende gamle huse tidligere oplevede at blive oversvømmet, ledes regnvandet nu kontrolleret over pladsen, og opsamles i en korrekt dimensioneret rist ved terræntrappens fod. 

Det centrale Lemvig Torv er med enkle indgreb nedskaleret fra et større diffust rum til en serie mindre og mere overskuelige rum, med hver deres karakter og med høj grad af genbrug af eksisterende elementer. Ved Claudias Have skabes et fleksibelt byrum, som kan være Bier-garden om sommeren og julemarked i december, med nyt byrumsinventar, nye bede og kædebelysning i de eksisterende træer. Ved den gamle fængselsgård bygges en scene med mulighed for overdækning med sejl, og arrestens nye funktion som musik- og kulturhus iscenesættes som en legende nodelinje på asfalten i den indre gård og som et diskret klaviatur i passagen med granitbelægning, som forbinder torvet med den øvrige historiske bykerne. 

Opgave:
Områdefornyelse
Bygherre:
Lemvig Kommune
Sted:
Lemvig
År:
2022
Areal:
4500 m2
Date:
Kategori: