Lidenlunden

Som en del af et større byfornyelsesprojektet ’Lemvig på bagsiden’ er Lidenlunden transformeret fra et usammenhængende byrum, der er gemt bag bygninger og parkeringspladser, til en ny park for alle aldersgrupper.

Lidenlunden har en central placering i Lemvig med tæt forbindelse til Lemvig Sø. I projektet gøres byrummet grønnere, og der ryddes op i den eksisterende belægning så bygningerne bindes sammen i et sammenhængende byrum. For at skabe liv i parken gøres der plads til en udebiograf, opholdspladser og hæng-ud steder. For at adskille den kørende og bløde trafik, er parkeringspladserne flyttet til parkens ydre kant, mens et nyt stisystem for gående slynger sig gennem området.

Opgave:
Områdefornyelse
Bygherre:
Lemvig Kommune
Sted:
Lemvig
År:
2022
Areal:
2000 m2
Date:
Kategori: