Molsværket

Knudepunktet på Mols er et nyt fælleshus, der binder skolen sammen med hal- og idrætsanlæg, og på samme tid binder skole og lokalområdet sammen i et nyt fælleshus. Fælleshuset samler byens frivillige sammen omkring et fælles café- og madhus, hvor bl.a. også daginstitutioner, menighedsråd, idrætsforeninger og lokalturismen til Mols bjerge får et fælles udgangspunkt med fælles lokaler og faciliter.

Udearealerne omkring huset samler op på forbindelserne i området, og etablerer en ny stor udsigts-terrasse syd for huset, med udsigt over naturområdet syd for Mols Bjerge ved Knebel Vig. Bag huset er en ny legeplads til vuggestue og dagpleje, der udnytter ’bjergsiden’ til at skabe leg og motion.

Projektet er lavet i samarbejde med TRANSFORM og Orbicon.

Opgave:
Nyt fælleshus og daginstitution på Mols
Bygherre:
MiU Mols i Udvikling, Syddjurs Kommune
Sted:
Knebel
År:
2018-2024
Areal:
Date:
Kategori: