Ungdomsby Gellerup

VEGA har i konkurrencen budt ind med en landsskabsplan og masterplanlægning for kvarteret og for kollegiets udendørsfaciliteter.

Det nye kvarter i Gellerup er en tæt, tryg og grøn by, hvor der inviteres til at dyrke fællesskabet og danne trygge rammer. Alle gaderne i kvarteret er designet som sociale rum med fortov på begge sider og kantstensparkering ved boligerne. Omkring parkeringslommerne giver et udvidet fortovet plads til træplantninger, som sammen med de private forhaver skaber grønne gaderum og mødesteder. Mens alle er velkomne i kvarterets gader og på de små pladser, så tilhører fælleshaverne og gårdrummene de enkelte boliggrupper. Kollegiet fungere som et aktiv i kvarteret, da de mange studerende er med til at skabe liv i byrummet og på pladsen nord for kollegiet.

Projektet er lavet i samarbejde med LETH & GORI, P+P Arkitekter, COWI og NCC.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Aarhus Kommune
Sted:
Gellerup, Aarhus
År:
2016
Areal:
24.000 m2
Date:
Kategori: