Vestvolden legeplads

I knækket på den 14 km lange Vestvold mellem Tingbjerg og Husum ligger den nye legeplads som formidler Vestvoldens særlige historie og motiverer til bevægelse. Historien bringes i spil som den gulerod, der skal få folk op, ned og henover Vestvoldens stejle skrænter.

Projektet er inddelt i tematiske legestationer, der fortolker områdets historie til legeredskaber for helt små børn, deres forældre og områdets institutioner.

Området rummer mange andre historier, bl.a. beplantningens. Det gamle voldanlægs beskyttende tjørne er nu sprunget i skov, og områdets fantastiske volde og voldgrav er ikke længere synlige, hvorfor der er skåret i beplantningen i tre af de vigtigste udsigstkiler, så det igen er muligt at stå på voldens særlige udsigtspunkter og spejde ud.

Alle konstruktioner er opsat så de kan fjernes igen og ingen permanente ændringer er tilført det historiske voldanlæg.

 

Opgave:
Prækvalificeret projektopgave på fredet areal
Bygherre:
Københavns Kommune, Real Dania, Kræftens Bekæmpelse, KUAS
Sted:
Husum
År:
2014
Areal:
500 m2
Date: