<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Drøn på skolegården

Nye aktive udearealer for Skørping Skoles store elever

2016

sted | Rebild Kommune

opgave | Læring i bevægelse, nyt skolegårds miljø

bygherre | Skørping Skole, Rebild Kommune

areal | 12.000 m2

år | 2013 - 2016

samarbejde | Skælskør anlægsgartner, Hede Danmark, KKK Kvalitetsbyg, Skoleleder Peter Hansen og viceskoleleder Hanne Larsen

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Alessandro Merati, Eriko Maekawa, Iben Marie Schou, Katrine Urth, Luyao Kong, Signe Hougaard

 

 

Visionen for projektet er, at styrke glæden ved bevægelse med et nyt skolegårdsmilø, som fletter skov og skole sammen. Skoven skal ikkevære en passiv ramme om skolen, men en aktiv del af skolens liv. Skolens liv kan samtidig skabe nyt liv i skoven. Legearealet er målrettet eleverne på mellemtrin og overbygning - både dem der allerede er aktive og dem, der er svære at motivere.

 

Some description

Skole og skov bundet sammen af et 450 m langt loop. Loopet deler sig flere steder og udfordrer til nye lege.

 

VEGA har arbejdet meget med at inddrage elever, skolepersonale og lokale interessenter i udformningen af de nye udearealer. Målet har været at bygge projektet op omkring gruppernes behov. Projektet er baseret på en grundlæggende forståelse for Skørpings særlige kvaliteter og muligheder med det formål at udnytte ressourcerne i lokalområdet maksimalt og sikre en lokal forankring - så hele lokalområdet kan få glæde af arealet.

 

I projektet arbejder VEGA med tre grundelementer:

-  Ved skovkanten vil vi have ’mere af det gode’. Derfor skærer vi væk og planter nyt for at forlænge skovkantzonen.

-  'Skov-loopet' er gennemgående for projektet. Loopet er både er en rute gennem udearealerne og et rumligt element. Ruten tager eleverne med helt inde fra skolegården, og fører dem ud i skoven og tilbage igen. Hele ruten rundt transformerer skov-loopet sig og bliver til alt lige fra tribune, portal og balancebom til klatrestige, slængebænke og et trætop-hus.

-  Som det sidste element arbejder vi med legestationer - fx boldbaner, gynger, skater og caféborde.

 

Some description

Skørping Skole ligger på kanten af byen midt i skoven.

 

Some description

‘Loopet’ forbinder skolen med skoven og får eleverne til at bevæge sig mere.

 

Some description

Loopet er 450 meter ‘bevægelsesbånd’ med aktiviter på og langs med båndet.
 

Some description

 

Loopet inviterer til nye måder at bruge skoven på. Loopet er målrettet det store elever i udskolingen, dem det er sværest at få ud at lege.

 

Some description

 

Årstiden betyder ikke noget - loopet  er i gang i al slags vejr.

 

Some description

 

Loopet opdeler den klassiske skolegård, så der bliver plads til flere gode (bold)baner.

 

Some description

 

Tidligere var der én stor multibane. Nu er der 9 forskellige mindre baner, så det er nemt at komme med ind i spillet.

 

Some description

 

De nye variationer af baner kan udvikles til samlingssteder med plads til dem der vil se på. Desuden bliver banerne ramme om lærernes øvelser fra Turbo-dansk og matematik og andre øvelser, hvor den eneste rekvisit kan være et stykke kridt eller en bold.

 

Some description

 

Loopet er designet sådan, at man kan sidde tæt på andres leg og kigge på - og allerhelst bevæge sig imens.

 

Some description

Man bliver aldrig for stor til at gynge!

 

Loopet løfter sig op - og giver plads til gynger under det.

 

Some description

Spider-web - loopet bliver til et stort net.

 

Some description

Aktiviteter ved bålet året rundt

 

Bålpladsen ligger centralt og tæt på skolen, så duften af røg kan pirre sanserne.

 

Some description

Rundgyngen - en social gynge med plads til snak og tricks.

 

Some description

 

Some description

Både drenge og piger gynger og oftest med deres egen ‘flok’.

 

Some description

 

På tværs af nettet er der flere baner til ‘skov-golf’, som den lokale variant af fodboldgolf i skoven hedder.

 

Some description

Forest Jump

 

Skateparken ligger i en naturligt slugt i landskabet. Skateparken har to spor - et lettere og et vildere spor med plads til spring.

 

Some description

 

Some description

Aktivt publikum - de store piger hænger ud ved skateparken.

 

Some description

Skateparken er blevet til i samarbejde med streetpædagog Jesper Andreasen og hans super cool byggecrew.

 

Some description

 

Aksonometri med de to skolegårde og skolens relation til det nære skovområde

 

Some description

 

Luftfoto over området

 

Some description

 

Ved at skabe et attraktivt og mangfoldigt miljø for de ressourcestærke elever, skaber vi et overskud til at inkludere elever med færre ressourcer.

 

Some description

Diagram af projektets succeskriterier For at styrke glæden ved bevægelse vil vi skabe et stimulerende fysisk miljø. Det nye skolegårdsmilø fletter skov og skole sammen til et kæmpe aktiv for både elever, lærere og lokalområde.

 

Some description

Principsnit - længdesnit

 

Some description

 

Ruten er forbindelsen inde fra skolegården, ud i skoven og tilbage igen. Man skal kunne gå til og fra og fortsætte, hvor man slap. Ruten skal kunne bruges i undervisning og gerne med forskellige temaer.

 

Some description

 

I skov-auditoriummet skabes der fokus på undervisning - trods skovens diffuse rammer og lys. Stedet skal kunne benyttes af både elever og lærere uden at de skal medbringe ekstra udstyr.

 

Some description

 

Vi tilføjer et ‘yde før nyde’, så for at få de mest attraktive pladser må kroppen i bevægelse. Man kan hænge ud hvor der sker noget og på denne måde få en legal undskyldning for at være tæt på andres leg, eller man kan bruge loungen som destination for ophold eller afslapning. 

 

Some description

Skovkanten opleves som en mur idag - skovkanten skal udvides med lommer.

 

Some description

Skov-loopet forbinder gårdrum og skoven, og der knyttes stationer og aktiviter til langs loopet.

 

Some description

Fra ego spil til fælles spil på store skærme - Under udhænget på sydfløjen kan man projicere sin telefon op på store skærme. Man kan spille sammen med de andre – og andre kan se med. Nice decive er udendørs, men så tæt på udgangen at selv de mest magelige fristes til at bevæge sig ud. Det skal være tilgængeligt, men ikke for mageligt, så der er ingen bænke her. 

 

Some description

 

Der blev eksperimenteret med at få ‘sofakartoflerne’ ud fra computerlokalet. Og storskærmen i skolegården er et hit.

 

 Some description

Skovcaféen - stemning og hygge i skolegården - Skovcaféen er det hyggelige cafeområde, hvor man kan sidde ved runde cafeborde og hygge sig med sin madpakke sammen med vennerne. De store elever kan bruge café miljøet til at spise eller bare hænge ud udenfor.

 

Some description

 

Der er til cafémiljøet designet et nyt bord-bænk-sæt med 'café-feel', der appellerer mere til de store elever. Læs mere om bordet her.

 

Some description

Lokalområdets pit-stop og udeværksted for naturfag - Skolen byder de lokale indenfor med et pit-stop for cykler til skovens lokale mountainbikere og cyklister. Her kan man pumpe sit dæk, drikke vand og låne en tang til reperation og justeringer. Samtidig kan cykelfaciliterne også bruges i undervisningen.

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Fugleredehus og udkigstpost i trætoppene - Skovloopet binder en sløjfe på sig selv og bliver til en 'fuglerede' i trætoppene.Huset er en relativ åben kontruktion, så det er mere et udsigtssted end et gemmested. Man kommer naturligt igennem huset på turen rundt i loopet.

 

Some description

Foto: Leif Tuxen

 

 Some description

Skov-skole arena i naturlig lavning - Det nye undervisningsområde udformes som en miniarena med siddetrin i cirkelform. Arenaformen skaber et naturligt centrum og man vil kunne sidde på forskellige måder - alt efter sol og vindretning.

 

Some description

Klatring i skovkanten - Stort klatre- og hængenet indlagt på skovloopet. Nettet kan både være et motorisk udfordrende klatrenet og en stor ’hængekøje’ for en gruppe unge at slænge sig i.

 

Some description

 

Some description

Terrænbane som stigeforløb i skoven - Ved 'skovstigerne' opløser skov-loopet sig og bliver til en serie foldede klatrestiger. De store stigers foldede forløb indbyder til udendørs fitness for både store og små.

 

 Some description

Skov-stigerne - loopet bliver til kæmpestore stiger, der bevæger sig hen over skovbunden.

 

Some description

Skater-skåret i skovens terræn - I en naturlig slugt i landskabet anlægges et skaterområde. Slugtens højdepunkt giver fart til forløbet ned igennem skoven.

 

Some description

Foto: Leif Tuxen

 

Some description

Pause-ø - skoven ind på skolen - turbodansk - For at skabe en ny rumlighed i skolegården til mellemtrinnet trækker vi skovkanten helt ind i det store gårdrum. Det skaber læ og en naturlig opdeling mellem indskolingens legeområde i gårdens syd-østlige hjørne og mellemtrinnets område i nord og vest.

 

Some description

Skolegårdens kantzoner udvides og definerer nye rum i skolegården.

 Some description

Skovloopet skaber en række mindre zoner og rumligheder omkring sig.

 

Some description

Danish Russian