<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Lindbjergskolen

Samlet anlæg til ny skole

2017

sted | Lindbjerg

opgave | Prækvalificeret konkurrence

bygherre | Herning Kommune

areal | 36.000m2

år | 2016-2017

samarbejde | Kjær & Richter, NCC og COWI

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Signe Hougaard, Bodil Hemgård og Caren Huckle

 

 

Lindbjergskolen bygges som en sammenlægning af Hammerum Skole og Gjellerupskolen. Den nye skole bliver placeret i grænsefeltet mellem Hammerum og Gjellerup.

I landskabsprojektet for Lindbjergskolen tager VEGA udgangspunkt i visionerne om at lære “på nysgerrig vis” og at bruge skoven som inspiration for undervisningen.

Lindbjergskolen bliver placeret i naturrige omgivelser. VEGAs landskabsplan for projektet fokuserer derfor på at skabe ‘mere af det gode’ ved at udvide og udvikle de eksisterende beplantningsbælter. Beplantningen skaber dermed læ og gode læringsrum for skolens elever.

 

Some description
Visualisering af skolens forplads

 

Landskabet omkring skolen opdeles i tre zoner.

 

Zone 1 – Tæt på bygningen

I den første zone skaber et samspil mellem bygninger og grønne enklaver skærmede nicher, som bruges til udeværksteder. Her giver flydende overgange mellem ude og inde arealer gode muligheder for udeundervisning. Der laves også mindre tal-lege i belægningen, som både kan bruges i undervisningen eller i frikvarterene.

Håndteringen af logistik og trafik sker også i zone 1. Området er trafiksepareret sådan, at busser og biler kan køre ind og ud, uden at krydse fodgængere og cyklister. Det skaber et højt sikkerhedsniveau for børnenes skolevej. Der laves også buslommer og et parkeringsområde, hvorfra børnene kan gå direkte hen til skolens indgang uden at krydse anden trafik.

 

Zone 2 – Mellem skole og skov

Zone 2 er mellemzonen, hvor den klassiske leg foregår. Området er tilrettelagt som et blødt bakkelandskab, der opdeler legeområdet mellem skolen og skovbrynet. Rundt i bakkelandskabet er der alsidige legemuligheder. Her er både plads til de mere vilde boldspilslege og de mere stille rollespilslege ved legehusene. Bakkerne giver børnene motorisk udfordring, samtidig med at de skærmer børnene for overvældende lyd- og synsindtryk. Det skaber bedre rammer for leg.

Kunstgræsbanerne og atletikområdet er også en del af zone 2. De ligger lidt væk fra skolen, men er forbundet med en direkte sti, så børnene nemt kan komme derover og benytte arealerne.

 

Zone 3 - Eksperimentalzone

Zone 3 ligger som en stor indramning omkring skolens udeområder, og der er både bålplads og eksterne læringsstationer. Samtidig skaber zone 3 et hemmeligt landskab, hvor det uforudsigelige kan ske. Zone 3 er tænkt som en stor eksperimentalzone, hvor børnene selv sætter rammerne for deres leg. Her plads til de mere fantasifulde og sanselige lege og mulighed for - indenfor en relativ kort gåafstand - at få fornemmelsen af at være ‘langt væk’ fra skolen.

 

Some description
Trafikdiagram og zonediagram

 

Den første zone er nærzonen omkring skolen, mens tredje zone er skolens yderområder og den anden zone er de mellemliggende områder og fodboldbanen.

 

Some description

Vanddiagram og beplantningsdiagram

Some description
Situationsplan

Some description
Opstalt af skolens vestfacade

Some description
Opstalt af skolens østfacade

Some description
Stueplan

Some description
Visualisering af aktivitetstorvet, der binder skole og idrætsanlæg sammenSome description
Visualisering af skolens store samlingstrappe, der forener indskoling, mellemtrin og udskoling


Some description
Referencefotos

Danish Russian