<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

My streets Moscow, Taganskaya

Gade og byrum i Moskva

2015

sted | Moskva, Rusland

opgave | Redesign af gade i Moskva

bygherre | Strelka KB og Moskvas Borgmesterkontor

areal | 25.000 m2

år | 2015 -

samarbejde | Strelka KB

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Eriko Maekawa, Gitte Jensen, Mia Mathiesen, Nikita Gyawali, Signe Hougaard, Steffan Vangsted

 

 

Taganskaya Ulitsa (=gade) med tilhørende lommeparker er en del af “My Street Moscow” hvor byens centrale gader og pladser renoveres og fornyes.

Med fokus på grønne elementer, gode forhold for bløde trafikanter og mere byliv forvandles gaden og der skabes en bedre by for både beboere og turister.

En ny beplantning af rønnetræer skaber en grøn rygrad i den 1,2 km lange gade der går fra centrum af Moskva mod øst. Træerne er plantet i forhøjede plantebede, der er indarbejdet i belægningen som et nyt blødt gulv. Gulvet trækkes med ind i de mange små pladser, ligesom træerne også fortsætter her, i en mere fri rytme. 

Gadens fornyelse tager udgangspunkt i en række analyser og undersøgelser (foretaget af lokale STRELKA) omkring hvad beboere og andre brugere ønsker og savner, samt af hvilke aktiviteter og typer af rum der i dag findes i gaden. Projektet har derfor fokus på at skabe en ny graduering af ru,mligheder, fra det beskyttede semi-private til det mere åbne og fælles, som er kvaliteter gaden savner i dag. Desuden ønsker 2/3 af alle adspurgte mere grønt i gaden. De lokale forhold gør det svært at plante træerne i jorden, og VEGA har derfor udviklet et særligt element, der på én gang er belægning og hævet plantebed. På den måde bliver plantebedene til en integreret del af belægningen og gadens rum, mens der på det lavpraktiske og driftmæssige plan skabes gode vækstforhold, i forhold til at undgå frost og reducere behovet for vanding.

Projektet er p.t. (som russisk myndighedskrav) under detailprojektering af lokal Moskva-tegnestue i henhold til russisk lovgivning.

 

Some description

Visualisering af gaden med beplantning

 

Some description

Området i Moskvas bykontekst

 

Some description

Rumlig analyse af bygningshøjder

 

Some description

Rumligt koncept med ny grøn struktur

 

Some description

Ny grøn struktur 'drypper' ned i pocket parks

 

Some description

Gadens nye gulv trækkes med ud i pocket parks

 

Some description

Masterplan med grøn struktur

 

Some description

Plantebedene integreres i belægningen for at skabe rumlig og visuel ro i gaderummet

 

Some description

Planudsnit af gade og ny beplantning

 

Some description

Plantebede integreret i belægningen

 

Some description

Diagram - fra møbel i gaden til integreret del af byens gulv

 

Some description

“Taganskaya hill planter” - et low-tech bæredygtigt byrums-element

 

Some description

“Taganskaya hill planter” - step by step

 

Some description

Planudsnit

 

Some description

Snit i gaderum, variation 1

 

Some description

Snit i gaderum, variation 2 

 

Some description

Snit i gaderum, variation 3

 

Some description

Belysningsstrategi

 

Danish Russian