<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Vestvolden legeplads

Historieformidlende & bevægelsesmotiverende plads ved Bystævnet

2014

sted | Vestvolden, Bystævnet, Husum

opgave | Prækvalificeret projektopgave på fredet areal

bygherre | Københavns Kommune, Real Dania, Kræftens Bekæmpelse, KUAS

areal | 500 m2 historisk legeplads

år | 2010-2014

samarbejde | TRANSFORM, Learning Spaces

medarbejdere | Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Eriko Maekawa og Oliver Skjødt

 

 

Projektet ligger i knækket på den 14 km lange Vestvold mellem Tingbjerg og Husum. Legepladsen skal formidle Vestvoldens særlige historie og samtidig skal den motivere til bevægelse. Historien bringes i spil som den gulerod, der skal få folk op, ned og henover Vestvoldens stejle skrænter.

Projektet er inddelt i tematiske legestationer, der fortolker områdets historie til legeredskaber for helt små børn, deres forældre og områdets institutioner.

 

Some description

 

Området er designet, så det igennem legen er muligt at forestille sig det liv der har været omkring Vestvolden, og historien bliver levende. Legepladsen er tematiseret efter de funktioner, som dette særlige sted ‘Bystævnet’ rummer. De fleste af historierne handler om hvordan volden skulle være brugt i tilfælde af krig og om soldaternes daglige liv og gøremål på stedet, som bestod af meget manuelt og fysisk hårdt arbejde med at fragte skyts rundt og holde krudtet tørt.

 

Some description

 

Some description

  

Some description

 

Some description

*Historiske fotos er stillet til rådighed af Vidensbanken Københavns Befæstning

 

Some description

 

Some description

 

Some description

  

Some description

 

Det er helt særligt unikt, at Kulturarvsstyrelsen gav deres tilladelse til at anlægge på voldene, da området er fredet. Tilladelsen kom kun i hus, da det er synligt at anlæggene er nye, men samtidig formidler den originale historie. Alle konstruktioner er opsat, så de kan fjernes igen uden nogen permanente ændringer til det historiske voldanlæg.

 

Området rummer mange andre historier, bl.a. beplantningens. Det gamle voldanlægs beskyttende tjørne er nu sprunget i skov, og områdets fantastiske volde og voldgrav er ikke længere synlige. Projektet har derfor skåret i beplantningen i tre af de vigtigste udsigstkiler, så det igen er muligt at stå på voldens særlige udsigtspunkter og spejde ud.

 

Some description

 

Projektet er opstod, hvor de to projekter; København Kommunes 'Plads til Leg' og 'Revitaliseringen af Københavns Befæstning' mødtes. På baggrund af kommunens og partnerskabets interesser var opgaven at skabe et historiefortællende rum til fysisk aktivitet og leg, som på en gang kunne være et socialt mødested og et udendørs læringsrum.

 

Some description

 

Some description

  

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

  

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Some description

 

Danish Russian