VEGA vinder skolen i Gellerup

VEGA vinder ny skole med fritidscenter i Gellerup sammen med MT Højgaard A/S, AART Architects, Sweco Danmark og Proces Arkitekter.

Den nye skole med fritidscenter vil understøtte fællesskab og sammenhængskraft i hele skoledistriktet blandt elever, lærere og borgere – men også blive en ny katalysator for udviklingen af lokalområdet set i et helhedsperspektiv.

Det er til stor glæde for os, at et enigt bedømmelsesudvalg, ser de mange gode kvaliteter i vores projekt: ”Udearealerne er overbevisende opdelt i zoner og funktionsfelter og med en hensigtsmæssig placering af funktionerne, som er forbundet med de omkringliggende arealer. Der er gode udelæringsstationer. Parkeringsforhold er fremragende løst. Der er markante og hensigtsmæssige adgangsforhold, som er særdeles godt afpasset vej- og stisystemer mv. Besvarelsen vurderes som fremragende.”

Vi glæder os meget til at arbejde videre med projektet, i samarbejde med det gode team!