Vundet tilbud om konsulentbistand for Mariager Fjord Kommune

Udvikling af manual for ’De fysiske udtryk’ langs fjorden.

Mariager Fjord Kommune består i dag af 4 tidligere kommuner, som nu er samlet i én kommune. I det nye fællesskab udvikles fjordlandskabet til en sammenhængende og helstøbt oplevelse. Manualen for ’Det fysiske udtryk’ er seneste skridt på vejen.