Belægningen i gårdrum

Belægningsarbejderne er nu godt i gang. OK Nygaard lægger det fine forbandt og AKA har leveret klinkerne, hvor den blå tone trækker himlen ned i gårdrummet.