Den Blå Kant i Svendborg

Sammen med TOPOTEK1 fra Berlin og ARCADIS fra Holland, samt konsulent Dorte Killerich er vi prækvalificeret til konkurrencen om Den Blå Kant i Svendborg. Projektet kombinerer byrum med klimasikring og strækker sig over 2,5 km havnekant, fra den gamle købstadsmidte til havnens industriområder. Se mere her

Historisk foto lånt fra fynhistorie.dk