Gang i gravearbejdet

Gravearbejderne er nu i fuld gang. Ca. 600 ton forurenet jord bliver fjernet for at give plads til ligeså meget blødt sand.