Kulturmiljøet omkring De Røde Huse, Thyborøn

I samarbejde med Praksis Arkitekter og Lemvig Kommune har VEGA landskab udviklet en helhedsplan og strategi for udviklingen af kulturmiljøet omkring De Røde Huse i Thyborøn. Husene er kulturarv, der fortæller en historien om både udviklingen af Thyborøn by og af styrkelsen af ’Jernkysten’ med produktion og udlægningen af hele rækken af høfder.