Betonkanten på Hvidovre Strand tager form. Kantelementet skal adskille græs og sand og fungerer samtidig som kystsikring, der forhindrer udvaskning af strandsandet. Det unik