Kant på Hvidovre

Betonkanten på Hvidovre Strand tager form. Kantelementet skal adskille græs og sand og fungerer samtidig som kystsikring, der forhindrer udvaskning af strandsandet. Det unikke kantelement er designet af billedhugger Karin Lorentzen og udført af Aarhus Cement.