Gårdrum på Nørrebro

Gårdrummet BK 1416 har fået tilbudt en gårdrenovering af Københavns Kommune, da det i dag er præget af sin beliggenhed, med Nørrebro Station lige i baghaven. Her er både støjgener, forurenet jord, indkigsgener, skygge og problemer med affald. I samarbejde med beboerne er der udviklet et program for gården, og på baggrund af dette er der udviklet et skitseprojekt, som skaber et samlet gårdrum. Gårdens potentialer kan udnyttes af alle og give plads til fælles aktiviteter i en fremtidig frodig oase, hvor nye træer vil skabe et visuelt filter mod banen i baggrunden.

Projektet er lavet i samarbejde med OPERATE, Holmsgaard Rådgivende Ingeniører og gaardrum.dk.

Opgave:
Prækvalificeret udbud af gårdrum
Bygherre:
Københavns Kommune
Sted:
Nørrebro, København
År:
2012
Areal:
1.500 m2
Date: