Jinzhou

Projektet er en udstillingshave, der repræ­sentere den danske havetradition som del af den internationale park på World Landscape Expo 2013. Nyfortolkningen af kolonihavekonceptet førte til en række små havelodder, der kan dyrkes af lokale familier. Projektet arbejder i den lille skala meget konkret med byøkologi, ved at inddrage midlertidigt ubenyttede arealer til lokal dyrkning og fødevareproduktion. Samtidig kan kolonihavekonceptet være et værktøj for den videre byudvikling i en større skala i forbindelse med Kinas demografiske bevæ­gelse fra land til by.  Havelodderne er alle 7×7 m. De er omkran­set af en hæk med en lille låge og udstyret med et multifunktionelt skur, der kan rum­me værktøj, skabe skygge og give mulighed for ophold.

Projektet er lavet i samarbejde med TRANSFORM og Birthe Urup.

Opgave:
Prækvalificeret konkurrence
Bygherre:
Team of World art landscape exposition
Sted:
Jinzhou, China
År:
2013
Areal:
2800 m2
Date: