Langvadbakker

Kvalitetsmanualen for Langvad bakker er både en helhedsplan for det samlede område, en regnvandshåndteringsplan, en beplantningsplan og en plan for de rekreative oplevelser i området. Planen strækker sig fra det overordnede princippet og analyser af det samlede område og helt ned i konkrete vejprofiler og konkrete beplantningsprincipper.

Visionen for området, er at fremkalde landskabskvaliteterne fra det dramatiske istidslandskab, og få dem ind som rekreative værdier for det kommende boligområde. Boligområdet vil udvide Låsbys samlede boligområde med 1/3 og dermed blive en helt ny bolig-bydel. Området er i dag udlagt som marker, og de smukke bakkedrag, er derfor ikke tilgængelige for Låsbys beboere. Med de nye rekreative stier, forbindes eksisterende by, ny by og de to istids-dale med hinanden, til et sammenhængende grønt område.

Opgave:
Kvalitetsmanual
Bygherre:
Skanderborg Kommune
Sted:
Låsby
År:
2021
Areal:
Date: