Næse for vand i Grenå

Norddjurs Kommmune har i samarbejde med Realdania og fire lokale partnere, formuleret en konkurrence omkring hvordan Grenå i fremtiden skal håndtere de kommende store regnmængder, samtidig med at der kommer en havvandsstigning.

Grenå ligger fantastisk smukt i udløbet fra Kolindsund dal-område på spidsen af Djursland. Havnen dominerer byens overgang til vandet, og isolerer Kattegatcenter og Marina fra byens liv.
Udfordringerne og ønskerne er store og investorer og midlerne få, og konkurrencen afspejler dermed den udfordring som hovedparten af de danske vandkants-byer står med.

Vores løsning på projektet er med nogle få enkle, men dristige, greb, at lave en løsning der er økonomisk realistisk. Løsningen fordrer at der skal laves en drejebog for løbende gradvise indgreb, finansieret af igangsatte opsparinger, der i et 100 års perspektiv vil danne en samlet løsning for klimaudfordringerne. Et af redskaberne er en Kattegat-klima-park, der skal blive den grønne og rekreative baggrund og forbindelse til byen, som kattegatcentret i dag mangler, for at byen kan udnytte centrets gæster til at skabe omsætning og merværdi for byen.

Projektet er udviklet i samarbejde med Jaja, Moe og Hele Landet.

Opgave:
Konkurrence
Bygherre:
Grenå Kommune
Sted:
Grenå
År:
2022
Areal:
-
Date:
Kategori: