Østerhåb II

Den integrerede institution Østerhåb ll ligger i et boligområde, der tilbyder åben natur, skovstrækninger og stiforløb. Den nye daginstitution skal tilbyde et moderne, fleksibelt og fremtidssikret børnemiljø. Stedet og grunden er begunsti­get af det bakkede og åbne terræn, hvis egenskab indarbejdes som en stor kvalitet i det nye Østerhåb ll. Det er visionen at skabe en institution, hvor der aldrig er langt til udearealerne. Nyetablerede legeområder i mange forskellige skalaer og karakterer skaber varierende uderum til leg, læring og ophold. Mod sydvest ligger den store legeplads, der spænder på tværs af grunden. Legeplad­sen er inddelt med en tryg fordelings- og legezone tæt på huset. Bygningerne og de tilhørende udearealer skal invitere og opfordre til leg og bevægelse, og styrke børnenes sociale og fysiske egenskaber. Et moderne, grønt og attraktivt børnehus, med en bred vifte af faciliteter og muligheder, i fremtidens Torsted.

Der bygges videre på den beplantning, der allerede er sat i gang på området. Målet er at det kan opleves som et lille skovland­skab med en lysning i. Det er også muligt at indarbejde afvanding med overfladevand i skovbrynet på lege­pladsen. Vandet kan udnyttes, sådan at de vandhuller der opstår, kan bruges til leg.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med TRANSFORM og Q-Construction.

 

Opgave:
Design af udeareal
Bygherre:
Horsens Kommune
Sted:
Torsted, Horsens
År:
2019
Areal:
18.000 m2
Date: