Daginstitution i Bov

Landskabet omkring den nye daginstitution udnytter stjerneformens naturlige opdeling til at skabe gode uderum til børnene. Området er opdelt i to større udendørsarealer; en forside/ankomst og en bagside/legeplads. Legepladsen opdeles yderligere i tre zoner; et nær-areal, et landskabs-areal og et skovareal. Ude i landskabet, er der skabt et nyt og gunstigt terræn med mange nye bakker, der motiverer til at bevæge sig op og ned ad, samtidigt med at de virker rumdannende og bliver en ramme for den gode rolleleg. Rundt om bakkerne snor der sig et stisystem af hovedstier man kan færdes af og et lille stisystem til mooncar-bane.

Projektet er lavet i samarbejde med TRANSFORM.

Opgave:
Design af udearealer
Bygherre:
Aabenraa Kommune
Sted:
Bov, Aabenraa
År:
2019
Areal:
Date:
Kategori: