Venligbolig Plus

VenligboligPlus, eller ”Delehusene” er en bebyggelse med 44 dobbelt-boliger hvor unge studerende og unge flygtninge deler fællesskab i hverdagen. Bebyggelsen rummer mange niveauer af fællesskaber, fra de tætte relationer hvor studerende og flygtninge er koblet sammen i en mentor-buddy-relation, over de 3 klyngers fælles trapperum og tagterrasse til det store fællesskab i hele bebyggelsen. De 3 klynger bindes sammen af det centrale fællesrum som er indrettet med bænke til ophold og hæng-ud-sted – her mødes man, hilser på hinanden og falder i snak.

Fra både boligerne og fra udeområdet er der mange fine kig til Solbjerg Park-Kirkegård, der rumligt opleves som en fortsættelse af bebyggelsens uderum. Belægningens forskellige fugeretninger fletter sig sammen omkring det grønne felt i midten, hvor det lyse og lette løv fra tretorn-træerne skaber spil mellem lys og skygge, og står i fin kontrast til bebyggelsens mørke facadepartier. På klyngernes yderside findes mere private opholdsrum. Dels har stueetagernes boliger terrasser ud i det grønne, dels er der plads til ophold på græsset, under frugttræerne. Trapperummene – som sammen med tagterrassen bliver den enkelte klynges fællesrum skal på sigt blive grønne, når slyngplanterne klatrer op ad wirer på elevatorskakt og trappegavl. Med vedbend som den stedsegrønne dybe tone i alle tre trapperum er indplantet blomstrende klematis og skovranke, så trapperummene på sigt får hver deres særlige karakter.

Opgave:
Design af gårdrum ved boliger
Sted:
Frederiksberg, København
År:
2019
Areal:
1880 m2
Date:
Kategori: