Skørping Skole

Det nye skolegårdsmiljø skal styrke glæden ved bevægelse, ved at flette skoven ind i skolegården, som en aktiv del af skolens liv. Legearealet er målrettet eleverne på mellemtrin og overbygning – både dem der allerede er aktive og dem, der er svære at motivere.

Skovkanten er bearbejdet for at forlænge zonen ved at fjerne udvalgte træer og plante nye.

‘Skov-loopet’, er den gennemgående rute i udearealerne. Ruten bringer eleverne fra den centrale skolegård helt ud i skoven og tilbage igen. På ruten transformeres skov-loopet og bliver til alt lige fra tribune, portal og balancebom til klatrestige, slængebænke og et trætop-hus.

Forskellige typer af legestationer skaber rum til alle elevgrupper – f.eks. boldbaner, gynger, skaterbaner og caféborde. De nye variationer af baner er udviklet som samlingssteder med har gode kantzoner til dem der vil se på.

Projektet er udarbejdet i samarbejde med: Skælskør anlægsgartner, Hede Danmark, KKK Kvalitetsbyg samt Skørping Skole.

Opgave:
Nyt skolegårds miljø
Bygherre:
Skørping Skole
Sted:
Rebild Kommune
År:
2013
Areal:
12.000 m2
Date: