Trustrup Kirkegård

Udviklingsplanen har til formål at gøre kirkegården til et vedkommende sted, som danner de bedste rammer om de mennesker, som bruger den. Mange kirkegårde i Danmark er i dag præget af stor usikkerhed, på grund af et stort overskud af plads. På Trustrup kirkegård står de overfor samme udfordringer, og udviklingsplanen har til formål at indrette kirkegården på ny, således den passer til kirkegårdens aktuelle efterspørgsler og behov.

Trustrup kirkegård har en central beliggenhed, som en del af byens grønne hjerte, hvilket giver kirkegården rekreativt potentiale til at indgå som en del af bylivet. Udviklingsplanen skal bringe Trustrup kirkegård i en retning, således kirkegården kan spille en rekreativ rolle i byen samt være et fredeligt og personligt sted med plads til sorgen. Udviklingsplanens visioner kan kategoriseres i tre temaer: kirkegårdens rolle i byens, således kirkegården bidrager til byens fællesskab. En praktisk løsning på kirkegårdens udfordringer, herunder disponering af den ledige plads. Derudover skal kirkegården være det sted, hvor der tages hånd om mennesket, og hvor efterladte yde omsorg for de døde. Det kan gøres ved at plukke en buket blomster til graven, uden nødvendigvis at skulle passe et helt gravsted.

Projektet er et bachelorprojekt fra sommer 2018 udarbejdet af Anne Sofie Sørensen under titlen ”Byens fredelige have”

Opgave:
Udviklingsplan for kirkegård
Sted:
Trustrup Norddjurs
År:
2018
Areal:
9600 m2
Date: