Vognsbøl Børnehus

Vognsbøl Børnehus ligger midt i Vognsbølparken, som tilbyder fleksible legemuligheder i nærheden. Der er i samarbejde med TRANSFORM og TEKT Arkitekter udarbejdet et design til nyt børnehus med legeplads i et gammelt vandværk.

Legepladsen til børnehuset er tænkt med mange forskellige belægninger der er fordelt i niveauer: gummi, asfalt, fliser, græsfaldmåtter, barkflis og sand. På den måde får børnene berøring med mange forskellige materialer og overflader i løbet af en dag. Tættest på huset inviteres til de stille lege med sand og gynger, længere ude de mere fysisk krævende som motorikleg og mooncarbane med en klatre-ø i midten. Længst væk er ’på-opdagelse-legene’, i det gamle krat, som er indrettet med legehuse og bålplads. Desuden er lege-arealerne udvidet da en del af bygningens tagflade anvendes til legeområde og boldbur. Designet udnytter grundens naturlige terræn til at skabe en række niveauer, hvor der kan forgå forskellige aktiviteter på samme tid. På den måde kan legepladsen trods dens begrænsede plads, tilbyde en række meget forskellige legesituationer, fra det stille til det vilde.

Opgave:
Udearealer til dagsinstitution
Bygherre:
Esbjerg Kommune
Sted:
Esbjerg
År:
2018-2023
Areal:
7200 m2
Date:
Kategori: