<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Birketinget

Pocket park på Amager

2014

sted Birketinget, København

opgave | Prækvalificeret opgave

bygherre | Københavns Kommune

areal | 1.100 m2

år | 2014

samarbejde | Områdeløft Sundholm og murer David Krogh

medarbejdere Anne Galmar, Anne Dorthe Vestergaard, Henriette Van Deurs

 

 

Projektet går ind og omdanner en privat fællesvej til et nyt grønt byrum for områdets beboere og eleverne på Peder Lykke Skolen. Parken er opdelt i et roligt område med paradisæbletræer, et aktivt asfalteret legeområde og et trædæk til ophold.

 

Some description

Piger hænger ud på trædækket

 

Projektet er blevet til med en høj grad af brugerinddragelse - eller som skoleleder Lennart Kjellerup udtrykte det: ”… jeg tror at vi alle rundt om bordet kan se os selv i noget af projektet…”

 

Beboerne i boligblokken ønskede noget fredeligt og grønt, mens skolen havde et ønske om et aktivt byrum og eleverne havde brug for et sted at hænge ud. Designløsningen er et stort sammenvævet tæppe af forskellige materialer og funktioner. 

 

Some description

Situationsplan: til venstre et fredeligt grønt område, i midten et aktivt asfaltområde og til højre et trædæk.

 

Ved siden af boligerne er der en stille grøn have med græsbakker og blomstrende æbletræer. Ved siden af skolen er der lavet et aktivt legeområde i asfalt, og tættest på studieboligerne er der bygget et stort trædæk til at hænge ud på. Alle er velkomne til at opholde sig på trædækket og være tilskuere til aktiviteterne eller bare hænge ud.

 

Some description

Udsyn fra trædækket over pladsen og mod det grønne område

 

Some description

Birketræer plantes ved trædækket

 

Mod vest afsluttes parken med det bølgede trædæk. Dækket kan bruges til udendørs samlinger og undervisning, som tilskuerplads til andres leg på asfaltpladsen eller blot til ophold og afslapning under Himalaya-birketræerne.

 

Some description

Paradisæbletræerne i græsbakkerne

 

Længst mod øst anlægges et blødt bølgende landskab med græs og paradis-æbletræer. Mod Brydes Allé afsluttes det grønne felt med et muret element, der udføres af kvarterets unge sammen med socialpædagog og murer David Krogh.

 

Some description

Drenge leger på det aktive asfaltområde og legebuerne

 

Med fokus på bæredygtighed er flere materialer blevet genanvendt. De gamle betonfliser ligger nu med en åben græslinie imellem, der lader regnvandet sive ned.

 

Some description

De gamle betonfliser genanvendes i den nye belægning

 

Midt på pladsen genanvendes den eksisterende asfalt, som får et nyt friskt toplag og grafik i thermoplast, der viser stjernehimlen over Birketinget.

 

Vi har inddraget brugerne yderligere i projektet ved at få skolens elever og lærere til at hjælpe med at lave stjernekortet i asfalten.

 

Some description

Stjernehimlen i asfalten

 

 

Skolens elever har stået for stjernernes placering i stjernekortet med hjælp fra en natur- og tekniklærer. Hver elev har været med til at skære og placere sin egen stjerne.

 

Some description

Birketinget er en alsidig pocket park, som er formet til byrummet og bylivet

 

Some description

Længdesnit

 

Some description

 

Some description

 

 

Danish Russian